logo

U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan
+420 775 011 320

Kvalita vzduchu

Vzduch kolem nás obsahuje vlhkost, která vniká do kompresoru a stlačeného vzduchu.  U velkých objemů stlačeného vzduchu to znamená velké množství vlhkosti. Pokud nejsou přijata preventivní opatření, přibližně po 1 hodině tryskací materiál v tlakovém tryskači zvlhne, čímž dojde ke snížení tryskacího výkonu.

Aby bylo možné provádět tryskání soustavně po celý den bez problémů, doporučuje se použít sušení vzduchu.

Dochlazovač

Dochlazovač představuje dobré mobilní řešení. V některých (dieselových) kompresorech je zabudován dochlazovač. Jsou k dispozici i samostatné elektrické a vzduchové dochlazovače. Stlačený vzduch prochází radiátorem, ve kterém ventilátor zajišťuje chlazení stlačeného vzduchu. Při ochlazování teplého vzduchu z kompresoru dochází ke kondenzaci. Odlučovač v dochlazovači zajišťuje odlučování zkondenzovaných vodních kapek a výsledný vzduch je suchý na přibližně 95 %. Což bohatě stačí na celodenní bezproblémové tryskání.

Sušička vzduchu

Sušička vzduchu funguje jako mrazák a odstraňuje ze stlačeného vzduchu 100 % vlhkosti. Sušička vzduchu není vhodná pro mobilní použití. Součásti a kapalina v sušičce vzduchu jsou během přepravy choulostivé.

Novinky

Nový IBIX 25 H2O HD

Vyzkoušejte výhody zařízení Heavy Duty:

Přečtěte si více

Poptávky a ukázky

 1. Jméno
  This name is invalid
 2. E-mail
  Invalid e-mail address
 3. Telefon
  Invalid phone number
 1. Date

  Invalid Input
  Please select a date and time
 2. Invalid Input

Kontaktujte nás

IBIX® North
U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan
info@ibix.cz

+420 323 605 535