Souhlasíte s používáním Cookies?


vodni-banner-blastman.jpg

RENOVACE

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-16-20-09.png

Odstraňování řas, mechů a lišejníků

Systém IBIX® odstraňuje nečistoty biologického původu, jako jsou řasy, mechy a lišejníky, které se tvoří na kamenných površích. Tato metoda je také vhodná pro čištění pomníků z přírodního kamene, pískovce a vápence, které mají biologický povlak.

Suchá metoda IBIX® s řízeným tryskáním uhličitanu vápenatého se doporučuje zejména pro umělecké čištění velmi porézních a degradovaných povrchů a pro zvláště jemné dekorativní práce.


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-16-53-58.png

Čištění náhrobků, mramoru a přírodního kamene

Systém IBIX® spolehlivě očistí všechny druhy přírodního kamene, žuly, pískovce, vápence a mramoru.

Ergonomická pistole IBIX® je lehká a snadno ovladatelná a široká nabídka trysek z ní činí velmi univerzální a užitečnou při použití na ozdobné kusy, vlysy a lišty.

Suchý proces IBIX® je vhodný pro čištění pomníků z kamene, terakoty a cihel, které jsou pokryty černým kouřem, karbonizací a jinými usazeninami. S řízeným tryskáním uhličitanu vápenatého se doporučuje zejména pro umělecké čištění velmi porézních a degradovaných povrchů a pro jemné dekorativní práce.

Pracovní tlak nesmí být nikdy vyšší než 1,5 baru a ergonomická pistole IBIX® musí být držena ve vzdálenosti 30-40 cm.

Mokrá metoda IBIX® H2O s řízeným tryskáním uhličitanu vápenatého a atomizovanou vodou je ideálním čistícím systémem pro neporézní kámen a mramor, vyznačující se rozšířeným a spíše homogenním znečištěním.

Nízká spotřeba vody snižuje i množství odtékající vody.


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-16-56-47.png

Čištění zbytků atmosférického znečištění

Systém IBIX® umožňuje šetrné odstranění nánosů a znečištění z kamenných artefaktů při zachování jejich patiny a historických nátěrů. Čištění probíhá pomocí selektivního čistícího procesu, který využívá mikrovzduchovou abrazivní techniku.

Je možné měnit pracovní tlak od nejnižší úrovně (ekvivalent 0,2 baru) a řídit tak průtok zvoleného média na základě nejlepší velikosti zrna pro typ a stav daného konkrétního výrobku.


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-17-04-24.png

Čištění cihel a terakoty

Systém IBIX® se doporučuje pro čištění všech druhů přírodního kamene, pískovce, vápence, mramoru, starožitné terakoty a cihelného zdiva.

Suchý proces IBIX® je vhodný pro čištění pomníků z kamene, terakoty a cihel, které jsou pokryty černým kouřem, karbonizací a dalšími usazeninami.

Suchý proces IBIX® s řízeným tryskáním inertních minerálů jako je přírodní granát GMA (200/250 mesh) nebo uhličitan vápenatý se doporučuje pro čištění cihelného zdiva a starožitné terakoty.

Vhodná regulace tlaku a správná směs média/vzduchu umožňuje selektivní odstraňování usazenin a nečistot, aniž by došlo k porušení nebo změně povrchu.


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-17-10-06.png

Čištění bronzových soch

Systém IBIX® je vhodný pro čištění konstrukcí, budov a památek vyrobených z bronzu, které jsou pokryty nečistotami.

Suchý proces IBIX® s kontrolovaným nástřikem ekologických materiálů jako je Ecostrip je ideální metodou k čištění bronzových památek. Tato metoda se používá k selektivnímu odstranění nežádoucích nánosů nebo znečišťujících látek bez poškrábání nebo poškození povrchu.


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-17-15-01.png

Odstranění „černé krusty“

Systém IBIX® odstraňuje černý povlak z budov, který vzniká usazováním částic při spalování ropy/uhlí. Pomáhá tak obnovit architektonický obraz budovy.

Tmavé znečištění představuje druh degradace, který více než jiné může změnit skutečný stav materiálu.

Přítomnost "černých krust" urychluje jev exfoliace povrchových vrstev kamene a může tak způsobit jeho lámání.


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-17-17-12.png

Odstraňování polétavých částic

Itálie vlastní většinu světového historicko-uměleckého dědictví. Na italském území bylo zaznamenáno více než 60 000 kulturních zajímavostí.

V posledních desetiletích se stav památek velmi zhoršil. Příčinou je přírodní degradace (led, krystalizace soli, mikroklima a tepelné šoky) a především atmosférické znečištění (chemické, fyzikální a biologické vlastnosti vzduchu). Největší podíl mají uhlíkové částice produkované spalováním fosilních paliv, které se usazují a poškozují kamenné a bronzové artefakty, obrazy i fresky.

Látky, které památky poškozují, pochází z různých zdrojů: spalovací procesy (oxid uhličitý, oxid siřičitý, částice uhlíku), silniční provoz (oxid uhelnatý, dusík a síra, pevné částice, prach z opotřebovaného povrchu vozovky, pneumatiky a nespálené uhlovodíky), obráběcí operace v průmyslových procesech a spalování odpadů, které uvolňují do vzduchu plyny organických rozpouštědel, anhydrid síry, kyselinu chlorovodíkovou, oxidy dusíku a nespálené uhlovodíky.

Metoda IBIX® je vhodná pro čištění pomníků z kamene, terakoty a cihel, zejména těch choulostivých, které jsou pokryty černým kouřem, atmosférickými částicemi, karbonizací a jakýmikoli jinými usazeninami. Zachovává přitom přirozený vzhled povrchu. 


delici-cara.jpg

snimek-obrazovky-2023-05-30-v-17-19-05.png

Čištění dřevěných předmětů

Systém IBIX® je vzduchové abrazivní zařízení speciálně navržené k čištění choulostivých dřevěných artefaktů a/nebo artefaktů historicko-umělecké hodnoty. Systém IBIX ® je naprosto univerzální - jeho provozní parametry (tlak, regulace směsi inertního materiálu/vzduchu) jdou perfektně přizpůsobit vykonávané práci spolu výběrem materiálu vhodného charakteru a zrnitosti (ořechové skořápky, minerální granát zrnitosti 200 mesh apod.).

Suchý systém IBIX® je vhodný pro tryskání dřevěných artefaktů, čistí i těžko odstranitelné nátěry. V tomto případě je vhodné použít vzduchovou abrazi IBIX s přírodním inertním materiálem almandin Granát, zrnitost 120 mesh nebo 200 mesh. Pokud naopak chcete povrch jen lehce „okartáčovat“, abyste jemně odstranili znečišťující látky bez poškrábání nátěrového filmu, použijte rostlinná nebo minerální média s velmi jemnou zrnitostí (200-250 mesh).

Suchý systém IBIX® je vhodný k tomu, aby dřevěným artefaktům dodal správnou poréznost potřebnou pro další konzervační ošetření. Úspěšně se používá pro mikroodstranění, později je možné aplikovat intumescentní barvu. Předměty, které mají být ošetřeny, by neměly obsahovat prach, mastnotu, oleje, silikony nebo jiné látky, které by mohly způsobit, že barva nedrží dobře na povrchu.


delici-cara.jpg